Příměstské tábory v Plzni

11.2.2018 – přihlašování je právě spuštěno. Těšíme se na Vaše děti.

Letní tábory 2018

Na léto 2018 jsme připravili několik běhů u sv. Jiří a jeden běh putovní!

Na léto 2018 pro Vás připravujeme tábory pro děti ve věku 3 – 8 let.

(Tábory pro starší děti letos nebudou pořádány  – v létě ještě poběží rozsáhlá rekonstrukce zázemí u Seneckého rybníka, těšíme se na Vaše děti v létě 2019):

běhy pro menší děti 3 – 7 let u sv. Jiří 7,30 – 17 h:

Pirátské dobrodružství – 9. – 13.7.2018

Pojďte si hrát na piráty‘ Těší se na Vás Petra T., Míša, Zuzka, Petra P., Danča, Pavla

Indiáni u Jiřího – 16. – 20.7.2018

Vedoucí: Míša, Petra, Milča, Štěpán a Zuzka

V zemi pravěkých ještěrů – 20. – 24.8.2018

Vedoucí: Štěpán, Míša, Petra a Pavla

U pravěkých lovců – 27. – 31.8.2018

Vedoucí: Pavla, Danča, Míša, Petra, Vojta

putovní běh pro děti 4 – 9 let, 8 – 17 h – Cestovatelé

předávání dětí převážně na vlakové zastávce v Plzni – Bolevci, výlety do přírody i za památkami (v případě špatného počasí – Techmánie, ZOO…), vhodné pro děti, které nepotřebují po obědě spát. Náročnost bude přizpůsobena věku dětí, chystáme se ke Střele, do Plas, na Lopatu…

Vedoucí: Milča, Katka, Pavla, Jan (a jako výpomoc Lenka Ch., Petra P.)

Informace

Letní příměstské tábory pro děti od 3 do 9 let, v Plzni na základně u sv. Jiří v Plzni na Doubravce. V přírodě a přesto ve městě... Na Senečáku v letošním roce z důvodu rekonstrukce základy tábory nepořádáme.

Máte dotaz? Napište nám!

Přihláška

Máme omezený počet míst, o přijetí rozhoduje datum zaslání přihlášky!

Po obdržení potvrzení přihlášky, proveďte platbu tábora (1750 nebo 1600 Kč – v případě dětí z lesní školky a dětí ze střediska Stopa) a to nejpozději do 30.4.2018.

Pokud se hlásíte po tomto datu, proveďte platbu do 14 dnů. Platbu zašlete na účet 2100294500/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte. Je možné vystavit i fakturu (např. pro zaměstnavatele).

Kdo by si nerozuměl s internetovou přihláškou, může se s námi domluvit i jinak (on-line přihláška je ale rychlejší a jednodušší).

V ceně tábora je program, stravné a pitný režim (dvě svačiny a oběd, ne u potovního tábora), pojištění, vstupné a doprava…

Děti navštěvující lesní školku Medvíďata nebo některý ze skautských oddílu střediska Stopa (Vločka, Severka, Jižní kříž, Hiawatha a Dráčata Štěnovice) mohou uplatnit slevu 150 Kč/běh.

Odevzdáním přihlášky souhlasíte s podmínkami účasti svého dítěte na příměstském táboře, s táborovým řádem i pravidly pro vrácení účastnického poplatku, uvedenými na webu. Souhlasíte se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů i osobních údajů mého dítěte uvedených na přihlášce za účelem evidence členů, jejich kontaktování a informování o aktivitách tábora. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů

Při nástupu na tábor od Vás budeme chtít podepsat Prohlášení o bezinfekčnosti a dále pak papírovou přihlášku na tábor (se souhlasem o  shromažďování údajů apod.), budeme také vybírat kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Přihlašovací formulář

Vyberte si datum tábora, který vám vyhovuje, zvolte tlačítko „Přihlásit“ a vyplňte všechny požadované údaje za každého dětského účastníka samostatně. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budeme zasílat pouze pozvánky na další akce pro děti pořádané skautským střediskem Stopa. Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko „Odeslat“, na e-mail vám přijde potvrzení o přihlášení. V případě, že Vám potvrzení obratem nepřijde, přihlášení neproběhlo a je třeba ho opakovat.  Někdy odesílání potvrzovacích mailů zlobí, pokud se Vám stane, že ani při druhém přihlášení mail nepřijde, napište, zkontrolujeme přihlášení v systému.

Program

Připravili jsme dva různé programy - jeden pro nejmenší děti ve věku 3 - 7 let a dále pak putovní výletový běh!

Program pro děti 3 – 7 let

V červenci je připraven bohatý program v okolí  domečku sv. Jiří na Doubravce.

(při nepříznivém počasí uvnitř), příprava programu vychází z principů lesní školky Medvíďata.

 • volná hra v přírodě, zkoumání přírody, pokusy
 • čtení pohádek, tvoření, zpívání
 • noví kamarádi, příroda, možnost poznat fungování lesní školky!
 • celotáborová hra (nesoutěžní, postavená na spolupráci)
 • možnost odpočinku ve spacáku po obědě pro děti, které potřebují po obědě spát
 • tábor pořádá lesní dětská školka Medvíďata, která je součástí našeho skautského střediska
 • na skupinu 16 dětí – 2 průvodci, max. 2 skupiny
 • děti dostanou jedno hlavní jídlo denně a dvě svačiny
 • pití k dispozici po celý den
 • každé dítě je úrazově pojištěno 
 • v srpnu – sraz na místě u domečku mezi 7.30 – 8.45 h (přivádění dětí), konec tamtéž mezi 15 a 17 h (vyzvedávání dětí)
 • cena tábora je 1750 Kč/týden (se stravou)

Putovní výletový tábor (pro děti ve věku 4 – 9 let):

 • vhodný pro děti, které nepotřebují po obědě spát
 • volná hra v přírodě, zkoumání přírody, pokusy
 • tvoření a pohyb v přírodě
 • noví kamarádi, příroda, možnost poznat fungování lesní školky!
 • výlety do přírody a za památkami
 • cíle a trasy přizpůsobeny věku dětí
 • tábor pořádá lesní dětská školka Medvíďata, která je součástí našeho skautského střediska
 • na skupinu 10 dětí – 2 průvodci, max. 2 skupiny
 • v ceně je jízdé a vstupy
 • jídlo a pití mají děti vlastní (na některých výletech bude možnost zkoupit oběd a pití)
 • v případě špatného počasí bude volen náhradní cíl – Techmánie, ZOO…
 • každé dítě je úrazově pojištěno
 • sraz většinou na vlakové zastávce v Plzni – Bolevci, 1 – 2 x jinde (hlavní nádraží), podrobný program obdržíte předem
 • o děti bude postaráno od 8 do 17 h
 • cena tábora je 1750 Kč/týden

Zázemí

Budeme hodně venku, ale pro případ špatného počasí máme kde být .

Zázemím příměstských táborů v červenci i v srpnu  je  zázemí skautské základny u kostelíka sv. Jiří v Plzni na Doubravce . K dispozici budeme mít dvě velké místnosti v přízemí, wc, kuchyňku a v patře pak velkou podkrovní místnost. Pohybovat se budeme na místních loukách, okolo řeky Berounky, směrem k Pecihrádku i na Chlumu.

Základna u Seneckého rybníka momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí – tábory zde budeme pořádat opět v létě 2019.

Fotogalerie

Vedoucí

Naše tábory vedou zkušení vedoucí ze skautských oddílů a pedagogové z lesní školky Medvíďata.

Lenka Chvalová

Momentálně nejvíce hlavně máma (Elišky, 3,5 roku), skautská vedoucí (vede nejmenší skautské holčičky ve skautském oddíle Vločka), občas studentka (obor sociální činnost).

Další informace

Miluše Blažková

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích v oboru Přírodovědná a ekologická výchova. Praxi získala v environmentálním centru Cassiopeia.

Další informace

Martina Čejková

V současné době pracuje jako hlavní pedagog v lesní školce Medvíďata. Dálkově studuje učitelství pro mateřské školy.

Další informace

Martina Honzů

Třetím rokem je zástupkyní vedoucího skautského oddílu Severka. Absolvovala kurz Zdravotník zotavovacích akcí a čtyři roky funguje jako zdravotník letního tábora.

Další informace

Co sebou

 • sportovnější boty (pevné, ne sandály, žabky…)
 • plavky a ručník
 • přezůvky
 • láhev na pití
 • misku na jídlo (ešus)
 • lžíci
 • hrneček
 • nůžky
 • dva štětce
 • pláštěnku
 • děti z tábora předškoláků: náhradní oblečení, spacák, karimatka
 • prosíme o donesení kopií očkovacího průkazu a kartičky pojišťovny
 • dejte dětem s sebou batůžek, kam si v případě výletu budou moci zabalit věci
 • věci dejte dětem do podepsané igelitky – děti si je nebudou nosit domů, ale nechají si je v klubovně
 • užívá-li dítě pravidelně léky, předejte je vedoucím