Příměstské tábory v Plzni

Níže najdete termíny letošních táborů, které letos budou probíhat pro děti ve věku 3 – 7 let ve spolupráci s lesní školkou Medvíďata, putovní výletový běh je určen pro děti ve věku 4 – 9 let!

Informace k jednotlivým běhům budou postupně přibývat (témata, vedoucí…), mějte prosím strpení.

Letní tábory 2019

Na léto 2019 připravujeme tábory pro děti ve věku 3 - 12 let (předškolácké tábory u sv. Jiří a na Senečáku, tábory pro školní děti na Senečáku)!

Na léto 2019 pro Vás připravujeme tábory pro děti ve věku 3 – 7 let i pro děti 6 – 12 let!

Pro děti ve věku 3 – 7 let jsme připravili čtyři běhy táborů na základně u sv. Jiří v Plzni na Doubravce a čtyři běhy na skautské základně Senečák v Plzni Bolevci.

Pro děti ve věku 4 – 9 let tu máme putovní (výletový) tábor a pro školní děti ve věku 6 – 12 let jsou připraveny čtyři běhy na skautské základně Senečák.

 

 

Informace

Letní příměstské tábory pro děti od 3 do 12 let, v Plzni na základně u sv. Jiří v Plzni na Doubravce a v Bolevci u Seneckého rybníka. V přírodě a přesto ve městě...

Máte dotaz? Napište nám!

Přihláška

Máme omezený počet míst, o přijetí rozhoduje datum zaslání přihlášky!

Po obdržení potvrzení přihlášky, proveďte platbu tábora (1900 nebo 1800 Kč – v případě dětí z lesní školky a dětí ze střediska Stopa) a to nejpozději do 30.4.2019.

Pokud se hlásíte po tomto datu, proveďte platbu do 14 dnů. Platbu zašlete na účet 2100294500/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte. Je možné vystavit i fakturu (např. pro zaměstnavatele).

Kdo by si nerozuměl s internetovou přihláškou, může se s námi domluvit i jinak (on-line přihláška je ale rychlejší a jednodušší).

V ceně tábora je program, stravné a pitný režim (dvě svačiny a oběd, ne u putovního tábora), pojištění, vstupné a doprava…

Děti navštěvující lesní školku Medvíďata nebo některý ze skautských oddílu střediska Stopa (Vločka, Severka, Jižní kříž, Hiawatha a Dráčata Štěnovice) mohou uplatnit slevu 150 Kč/běh.

Odevzdáním přihlášky souhlasíte s podmínkami účasti svého dítěte na příměstském táboře, s táborovým řádem i pravidly pro vrácení účastnického poplatku, uvedenými na webu. Souhlasíte se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů i osobních údajů mého dítěte uvedených na přihlášce za účelem evidence členů, jejich kontaktování a informování o aktivitách tábora. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů

Při nástupu na tábor od Vás budeme chtít podepsat Prohlášení o bezinfekčnosti a dále pak papírovou přihlášku na tábor (se souhlasem o  shromažďování údajů apod.), budeme také vybírat kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Přihlašovací formulář

Vyberte si datum tábora, který vám vyhovuje, zvolte tlačítko „Přihlásit“ a vyplňte všechny požadované údaje za každého dětského účastníka samostatně. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu  Vám budeme zasílat pouze pozvánky na další akce pro děti pořádané skautským střediskem Stopa. Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko „Odeslat“, na e-mail vám přijde potvrzení o přihlášení. V případě, že Vám potvrzení obratem nepřijde, přihlášení neproběhlo a je třeba ho opakovat.  Někdy odesílání potvrzovacích mailů zlobí, pokud se Vám stane, že ani při druhém přihlášení mail nepřijde, napište, zkontrolujeme přihlášení v systému.

Program

Připravili jsme dva různé programy - jeden pro nejmenší děti ve věku 3 - 7 let a 6 - 12 let a také putovní výletový běh!

Program pro děti 3 – 7 let

(při nepříznivém počasí uvnitř), příprava programu vychází z principů lesní školky Medvíďata.

 • volná hra v přírodě, zkoumání přírody, pokusy
 • čtení pohádek, tvoření, zpívání
 • noví kamarádi, příroda, možnost poznat fungování lesní školky!
 • celotáborová hra (nesoutěžní, postavená na spolupráci)
 • možnost odpočinku ve spacáku po obědě pro děti, které potřebují po obědě spát
 • tábor pořádá lesní dětská školka Medvíďata, která je součástí našeho skautského střediska
 • na skupinu 18 – 22 dětí – 3 průvodci, max. 2 skupiny
 • děti dostanou jedno hlavní jídlo denně a dvě svačiny
 • pití k dispozici po celý den
 • každé dítě je úrazově pojištěno
 • vu sv. Jiří – sraz na místě u domečku mezi 7.30 – 8.45 h (přivádění dětí), konec tamtéž mezi 15 a 17 h (vyzvedávání dětí)
 • na Bolevci: sraz v 7,30 a v 8,30 h na zastávce Okounová, návrat v 17 h tamtéž
 • cena tábora je 1900 Kč/týden (se stravou)

Putovní výletový tábor (pro děti ve věku 4 – 9 let):

 • vhodný pro děti, které nepotřebují po obědě spát
 • volná hra v přírodě, zkoumání přírody, pokusy
 • tvoření a pohyb v přírodě
 • noví kamarádi, příroda, možnost poznat fungování lesní školky!
 • výlety do přírody a za památkami
 • cíle a trasy přizpůsobeny věku dětí
 • tábor pořádá lesní dětská školka Medvíďata, která je součástí našeho skautského střediska
 • na skupinu 10 dětí – 2 průvodci, max. 2 skupiny
 • v ceně je jízdé a vstupy
 • jídlo a pití mají děti vlastní (na některých výletech bude možnost zakoupit oběd a pití)
 • v případě špatného počasí bude volen náhradní cíl – Techmánie, ZOO…
 • každé dítě je úrazově pojištěno
 • sraz většinou na vlakové zastávce v Plzni – Bolevci, 1 – 2 x jinde (hlavní nádraží), podrobný program obdržíte předem
 • o děti bude postaráno od 8 do 17 h
 • cena tábora je 2000 Kč/týden

Zázemí

Budeme hodně venku, ale pro případ špatného počasí máme kde být .

Zázemím příměstských táborů v červenci i v srpnu  je  zázemí skautské základny u kostelíka sv. Jiří v Plzni na Doubravce (Ke sv. Jiří 13/60). K dispozici budeme mít dvě velké místnosti v přízemí, wc, kuchyňku a v patře pak velkou podkrovní místnost. Pohybovat se budeme na místních loukách, okolo řeky Berounky, směrem k Pecihrádku i na Chlumu.

Základna u Seneckého rybníka prošla v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, zázemí je nyní velmi prostorné a moderní. Mimo kluboven je k dispozici jídelna, prostor školky, klubovny, tělocvična a dílna.

Fotogalerie